Měsíc: Březen 2020

SOUTĚŽ o volné vstupenky do archeoparku

V Google play či App Store si podle typu vašeho telefonu vyhledejte aplikaci s názvem Visit.More. Po stažení se ocitnete v základním menu, kde vyberte Archeopark Všestary. Soutěž může začít…. 1) soutěž o dětskou vstupenku na jakoukoli akci pořádanou archeoparkem v roce 2020.– co nejpřesněji popište, v které části virtuálního prostředí lze vidět ovečku (např. […]