OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ

  • 23. 4. – 31. 6. 2022 …… sobota – neděle od 10:00 do 17:00
  • 1. 7. – 31. 8. 2022………. úterý – neděle od 10:00 do 17:00
  • 1. 9. – 30. 9. 2022………. sobota – neděle od 10:00 do 17:00

Vstupné

  • základní………………………………………………. 120 Kč (speciální víkendové akce ….140 Kč)
  • snížené………………………………………………… 60 Kč (Dny živé archeologie + jednodenní akce …..80 Kč)
  • rodinné……………………………………………….. 10 % sleva z celkové ceny
  • (děti od 3 do 15ti let, studenti do 26ti let, důchodci a držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a TP) rodinné 10% sleva ze vstupného (dva dospělí + děti)
  • není možnost platby platební kartou

(UDÁLOSTI)

Skupinové prohlídky o víkendech zdarma:

Komentované prohlídky venkovní části areálu s průvodcem v časech: 11:00, 13:00 a 15:00 hodin

Další informace:

– Nabízíme možnost opečení buřtů na ohništi v rondelu za poplatek 100 Kč. Připravíme dřevo, klacky na opékání a posezení. Vy si přineste pouze buřty. Opékání buřtů si však musíte předem objednat na tel. čísle +420 731 541 960 nebo na e-mailu archeoparkvsestary@seznam.cz

– Tištěný průvodce (CJ,AJ, NJ, PL) na vyžádání v recepci.

Kalendář:

Fotografie pořízené pracovníkem Archeoparku mohou být použity k propagaci. Jestliže nesouhlasíte s fotografováním vaší osoby nebo osob Vám svěřených, je nutné na tuto skutečnost explicitně upozornit fotografa. 

 

          

Koupí vstupenky, suvenýru nebo občerstvení podporujete provoz Archeoparku. Děkujeme!

Pomoci můžete i formou dobrovolnické aktivity. V případě zájmu nás kontaktujte na  archeoparkvsestary@seznam.cz  nebo +420 731 541 960.

Přejít k navigační liště