Akce pro veřejnost

otevírací doba: út-ne od 10 – 17h

 

komentované prohlídky: vždy v 11h, 13 a 15h

 

prázdninové soboty:

pravěká řemesla, workshopy a přednášky vždy v čase od 11 – 13h a od 14 – 16h

 

 

 

Archeologické léto 2021

ve spolupráci s Archeologickým ústavem AVČR bude v tomto létě probíhat přímo v našem Archeoparku. Tématem budou Dílny na zpracování kamene. Přijít můžete 1.7. 22.7. 12.8. 26.8. v 10 hodin

Rezervace termínu:

https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com/

Anotace:

Ve východních Čechách se více než jinde koncentrují depoty a tzv. dílny dokládající zpracování kamenných broušených nástrojů mladší doby kamenné řezáním, vrtáním, broušením (neolit = nový kámen). A to i přesto, že dominantní surovina k jejich výrobě, metabazit typu Jizerské hory, se v neolitu získávala v horách téměř 100 km daleko. Tzv. dílny na Hradecku dnes nejsou v terénu patrné, koncentrují se ale ve východní části tzv. Hořického chlumu s výskytem kvalitních pískovců. Je pravděpodobné, že v dnešní obci Skála (u Hořic) ona pískovcová skála už před více než 6000 lety vyčnívala na povrch. V blízkosti obce je také mimořádně dochovaný (je možné, že ho „opravili“ a používali později Keltové) tzv. rondel, kruhové valy a příkopy jsou dodnes viditelné v lese blízko obce. Rondel se nachází mimo běžně osídlené území a můžeme jej považovat oprávněně za místo setkávání neolitických lidí, už kvůli energii potřebné k jeho zbudování. Byl postaven i s ohledem na využití místních pískovců tehdejšími lidmi? Jakou roli zdejší pískovec sehrál ve výrobním řetězci?
V době pandemie se tým pracovníků Archeoparku Všestary věnoval rozsáhle pokusům s otloukáním, broušením, vrtáním a řezáním kamene. Tyto experimenty posunuly dál naše poznání. Protože i rondel u Skály je v porostu málo viditelný, přesunula se prezentace problematiky do blízkého Archeoparku pravěku Všestary, kde má návštěvník možnost si technologii i „osahat“.

ne Události