Spolupracujeme

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Spolupráce s belgickými kolegy z Archeoparku ARCHÉOSITE ET MUSÉE D’AUBECHIES-BELOEIL začala v roce 2003. 
Stejně jako my i v Aubechies prezentují široké veřejnosti výsledky archeologických výzkumů, přibližují život v pravěku prostřednictvím experimentální archeologie a rozvíjí turismus v dané lokalitě. Areál v Aubechies tvoří rekonstrukce budov z pravěku od neolitu po dobu římskou s důrazem na gallo-římské období. Každoročně se s belgickými kováři a bronzaři můžete setkat i u nás v Archeoparku při červencových Dnech živé archeologie. My naopak zase naše dovednosti s výrobou kamenných nástrojů a keramiky předvádíme na Vikendech experimentální archeologie na konci srpna v Aubechies.

Belgičani ve Všestarech

My v Aubechies

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Petr ZÍTKA je specialista na pravěké techniky štípání kamene. Řemeslo vyrábět kamenné nože, hroty a čepele se naučil při pobytu ve Velké Británii a ve Francii. Vede kurzy pro studenty archeologie na univerzitách a také poskytuje servis archeologickým institucím. V Archeoparku ve Všestarech pořádá pravidelně jednodenní kurzy pro veřejnost. Dále se podílí na experimentech týkajících se zpracování metabazitu a výroby pravěkých kamenných seker. Je členem expedice Monoxylon IV.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Přátelství  mezi středisky na Uhřínově a ve Všestarech vzniklo na jedné pražské lavičce v roce 1990, kde před přijímacími zkouškami na archeologii plánovali Bohumír DRAGOUN a Radomír Tichý budoucí existenci středověkého a pravěkého pracoviště. Od té doby konzultace o archeologickém experimentu pokračují až do současnosti. Bóďovo Archeologické muzeum v přírodě VILLA NOVA UHŘÍNOV se nachází v Orlických horách poblíž obce Velký Uhřínov. Za použití replik dobových nástrojů zde vzniká rekonstrukce české středověké vesnice. Datace zdejších staveb spadá do 13. až 14. století.