Experimenty

Expedice Caliga(e)

Milí návštěvníci a příznivci archeologie,

rádi bychom vám představili nově vznikající projekt s názvem Expedice Caliga(e)!

Cílem expedice je experimentálně ověřit pochody římských legií v minulosti. Historici odhadují, že průměrná zátěž běžného vojáka činila 20 až 40 kilogramů. A tato zátěž se musela projevit i na vojenské obuvi. Jedním z cílů expedice je tuto myšlenku prakticky ověřit a současně vyzkoušet dobové vybavení římských legionářů, jeho výdrž, a především vliv zátěže na římskou vojenskou obuv při reálném pochodu o délce několik desítek mil. Vedle toho si expedice klade také za cíl přinést lepší představu o tom, jak před 2000 lety na naše území pronikaly římské legie, ale také zvýšit povědomí o archeologii, Římanech a markomanských válkách.

Z tohoto důvodu jsme se vydali do Říma, kde jsme pomyslně učinili první krok naší cesty.

Expedice Caliga(e) v sobě spojuje aktuální archeologické poznatky, z nich vycházející částečný experiment a dobrodružství vojenského pochodu. Na počátku výpravy jsou archeologické nálezy dokládající přítomnost římských legií na našem území, kdy výzkumům těchto lokalit se věnují celé generace badatelů z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.

Samotná myšlenka projektu #ExpediceCaligae vznikla v Archeoparku pravěku Všestary. Jejím autorem je Mgr. Martin Týfa. Projekt probíhá ve spolupráci se spolkem GEMINA z.s., za podpory Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a průběžné konzultace s doc. PhDr. Radomírem Tichým, Ph.D., Mgr. Balázsem Komoróczym, Ph.D. a Mgr. Markem Vlachem, Ph.D.

V následujících dnech a týdnech vám představíme podrobnější informace o expedici, včetně popisu trasy a plánované vzdálenosti, detailů o římských vojenských sandálech a legionářské výzbroji atd. Tak nás neváhejte sledovat a vydejte se s námi na dobrodružství experimentální archeologie, které se téměř po 2000 letech vydá po stopách X. legie!