Ocenění

CRYSTAL PLANET AWARD 2020

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL VODA MOŘE OCEÁNY

Film: DEN DLOUHÝ 28.5 HODINY – EXPEDICE MONOXYLON

Kategorie: SPECIÁLNÍ CENA

Web: https://vodamoreoceany.eu/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZLATÝ MAMUT 2019

CENA KARLA ABSOLONA ZA POPULARIZACI ARCHEOLOGIE

Kategorie: MUZEJNÍ CENA

Projekt: DVACÁTÝ ROK EXKURZÍ ŠKOLNÍCH DĚTÍ V ARCHEOPARKU PRAVĚKU VE VŠESTARECH

Web: https://cenazlatymamut.cz/