O Archeoparku

Co tvoří archeopark?

1. budova expozice

Přízemí tvoří expozice nazvaná „Podzemí“ či „Podsvětí“, tedy tajuplný svět z pohledu pravěkých lidí. Najdete zde jeskyni s malbami, akvárium s archeologickými nálezy, pazourkové doly, megalitickou hrobku, ukázky pohřbívání z našeho území a depoty („poklady“). Zároveň se zde dozvíte, jakým způsobem získává archeolog informace o našich předcích.
První patro obsahuje expozici „Život v pravěku“. Naši představu o běžném životě pravěkých lidí Vám přiblíží jednak obrovský model pravěké krajiny, ale také tématické panely s replikami nástrojů.
Druhé patro nazýváme „Nebe“, které pravěcí lidé jistě vnímali. O tom svědčí mnohé archeologické nálezy. Dnes pohledu z nebe dolů využívá tzv. letecká archeologie. Vy zde z ptačí perspektivy uvidíte pravěkou krajinu na modelu o patro níže. Ve třetím patře se nachází i přehled celého pravěku Čech a Moravy ukázaný jak v obrazech Libora Baláka, tak pomocí replik a kopií artefaktů.
Promítací sál s programy dle témat nebo probíhajících akcí.
Didaktická dílna se skládačkami a hmatovým boxem.
Výstavní sál s aktuální výstavou s vybraným tématem pravěku.

2. venkovní pravěká vesnice

Celý areál Archeoparku tvoří nejen budova expozice, ale i jeho venkovní část, tzv. muzeum pod širým nebem s konstrukcemi pravěkých budov z doby kamenné, bronzové a železné.

3. Archeocyklotrasa

Archeocyklotrasa z Hradce Králové do Smiřic Vás zavede na místa významných archeologických lokalit okolí Hradce, na které Vás upozorní čtrnáct informačních tabulí. Archeopark Všestary je šestou zastávkou cyklotrasy.