Pravěk 1 – vnitřní okruh

Popis programu: Popíšeme práci archeologa v terénu, všimneme si výjimečných archeologických nálezů, jakými jsou jeskynní umění paleolitu, jezerní sídliště a těžební areály eneolitu, příklady pohřbů a depotů z celého pravěku. Na modelu v 1. patře muzea přiblížíme pravěkou krajinu a způsoby jejího využití v pravěku na našem území. Součástí programu je expozice replik nejznámějších pravěkých nálezů z našeho území a videoprogram popisující výrobní technologie pravěku.

Vzdělávací oblast: Program navazuje a doplňuje učivo obsažené ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost – Dějepis.

Obsah i formu výkladu vždy přizpůsobujeme věku žáků popř. studentů.

Během programu projdeme celou vnitřní část muzea.