Pravěk 2 – vnější okruh

Popis programu: Na modelu terénních exkavací popíšeme postupy a možnosti při rekonstrukcích staveb z pravěku. Prohlédneme si rekonstrukce obytných i hospodářských budov z celého pravěku. Popíšeme jejich konstrukci i pravděpodobný způsob využití. Zastavíme se u technologických staveb, jako jsou pece, výhně, hrnčírna a kovárna. Je možné si vyzkoušet práci s dřevěnými motykami, kamennou a měděnou sekerou, drcení obilí, broušení kamenných seker, práci na vertikálním stavu a hod dřevěným oštěpem.

Vzdělávací oblast: Program navazuje a doplňuje učivo obsažené ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost – Dějepis.

Obsah i formu výkladu vždy přizpůsobujeme věku žáků popř. studentů.

Doporučujeme obléci se s ohledem na počasí a možnost umazání se.

Během programu projdeme celou venkovní část muzea.