Cesta do minulosti

Popis programu: Děti se v úvodu stanou malými archeology a vyzkouší si práci v terénu. Budeme sledovat příběh archeologických nálezů od jejich objevení, třídění, určování až po jejich experimentální výrobu a zkoušení v praxi. Podíváme se do pravěké vesnice a ukážeme si, jak lidé žili, jak pracovali a co vyráběli.

Vzdělávací oblast: Program děti seznamuje s úkoly obsaženými ve vzdělávací oblasti Dítě a společnost a Dítě a svět.

Program probíhá v exteriéru. Doporučujeme obléci se s ohledem na počasí a možnost umazání se.

Nejedná se o prohlídku celého muzea.