Život prvních zemědělců

Popis programu: Přiblížíme dětem krajinu prvních zemědělců a podobu jejich sídlišť. Podíváme se do „dlouhého domu“, děti si vyzkouší práci na poli s dřevěnou motykou, sekání dřeva replikami pravěkých seker, nadrtí si obilí na zrnotěrce, vyzkouší výrobu kamenných seker a ochutnají obilnou placku, kterou pro ně připravíme na ohništi.

Vzdělávací oblast: Program navazuje a doplňuje učivo obsažené ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – Lidé a čas.

Program probíhá jak v interiéru tak exteriéru. Doporučujeme obléci se s ohledem na počasí a možnost umazání se.

Nejedná se o prohlídku celého muzea.