Muziko, teď tu moji! (Hudba v pravěku)

Popis programu: Děti si prohlédnou a vyzkouší repliky hudebních nástrojů vyrobené podle pravěkých originálů. Společně se zamyslíme nad tím, kde všude mohla v pravěku hudba znít a co o tom ví archeologie. Hlavně si však děti společně zahrají na známé i méně známé hudební nástroje.

Program probíhá v interiéru.

Nejedná se o prohlídku celého muzea.