Krása pravěké keramiky

Popis programu: Kdy se v našem pravěku poprvé objevil keramický předmět, kdy první nádoby a kdy se poprvé použil hrnčířský kruh? Jak naši předci připravovali hlínu k výrobě keramiky, jak keramiku tvarovali a jak ji zdobili? K čemu keramické předměty používali? Vše se dozvíte a ještě si leccos vyzkoušíte. Třeba malování keramiky, modelování plastiky i tvarování nádobky (podle zručnosti a věku dětí). Výrobky se modelují ze samo-tvrdnoucí hmoty, kterou si děti odvážejí ve vlhkém stavu.

Program probíhá v interiéru.

Nejedná se o prohlídku celého muzea.