Řím – život v Římě

Popis programu: Jak vypadala římská společnost? Jak se Římané oblékali, jak bydleli, jak a na co psali, čím platili? Jak se bavili a k čemu se modlili? Jak Řím vypadal a kdo se vlastně za Římana mohl označovat? To vše se děti dozví během tohoto programu.

Vzdělávací oblast: Program navazuje a doplňuje učivo obsažené ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost – Dějepis.

Program probíhá pouze v interiéru.

Nejedná se o prohlídku celého muzea.