Římané a Germáni u nás

Popis programu: Program je zaměřen na rané dějiny římského císařství a historii Germánů žijících na našem území. Všímat si budeme zejména kontaktů obyvatel z našeho území s Římem. Zmíněna bude Marobudova říše i Markomanské války. Zaměříme se na římské archeologické doklady z našeho území a prohlédneme si repliky římského vojenského vybavení.

Vzdělávací oblast: Program navazuje a doplňuje učivo obsažené ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost – Dějepis.

Celý program se odehrává v kinosále.